Program zapobiegający fałszerstwom

Firma Jabra prowadzi program ochrony przed oszustwami przeciwko producentom, importerom i dystrybutorom podrabianych produktów Jabra.

Firma Jabra stwierdziła wysoką aktywność działań związanych z podrabianiem produktów Jabra w wielu regionach i na wielu rynkach i w związku z tym wprowadziła program ochrony przed oszustwami przeciwko producentom, importerom i dystrybutorom podrabianych produktów Jabra. Głównie podrabiane są nagradzane modele zestawów słuchawkowych Jabra, takie jak Jabra Stone, Jabra BT3030, Jabra EasyGo i wiele innych.

Program jest częścią szerszych działań mających na celu utrzymanie statusu firmy Jabra jako wiodącego producenta oraz naszej reputacji w zakresie tworzenia i dostarczania wysokiej jakości zestawów głośnomówiących, jak również w zakresie ochrony konsumentów przed podrabianymi produktami, które mogą być niebezpieczne. Podrabiane produkty zazwyczaj nie przechodzą oficjalnych procesów kwalifikacyjnych, naruszają normy związane ze znakami handlowymi i często odznaczają się niską jakością w zakresie działania oraz konstrukcji.  Potencjalnie wykazują również problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą powodować zagrożenie dla konsumentów.  Podrabiane produkty często nie zapewniają takiego samego poziomu działania i współpracy jak oryginalne produkty Jabra, powodując liczne zwroty produktu i niezadowolenie klienta.

Handel (produkcja, dystrybucja, sprzedaż, transport, import i eksport) podrabianych produktów oraz ich etykiet/oznaczeń i opakowań w większości krajów jest przestępstwem kryminalnym.  W wielu krajach osoby skazane za podrabianie produktów podlegają wysokim grzywnom i karom więzienia.  Oprócz sankcji karnych na osobę, przeciwko osobie, która miała związek z podrabianiem produktów, może być wszczęta sprawa z powództwa cywilnego oraz mogą być zarządzone odszkodowania.  Prawo w większości krajów zarządza konfiskatę i niszczenie podrabianych produktów, niezależnie od tego, czy dane osoby zostaną prawomocnie skazane oraz czy zostanie zarządzone odszkodowanie.

Program ochrony przed oszustwami firmy Jabra obejmuje m.in.:

  • Identyfikację producentów podrabianych produktów, importerów oraz dystrybutorów.
  • Planowanie i realizowanie odpowiednich działań prawnych przeciwko producentom i dystrybutorom podrabianych produktów, co może prowadzić do nakazów tymczasowych oraz procesów sądowych.
  • Planowanie i realizacja obław na producentów i dystrybutorów podrabianych produktów.
  • Współpraca z organami celnymi w zakresie przechwytywania i konfiskowania podrabianych produktów.

Aby uniknąć ryzyka zakupu podrobionego produktu Jabra, należy kupować produkty Jabra wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów i dealerów Jabra. Zakup produktów marki Jabra w witrynach internetowych oferujących aukcje z produktami o bardzo niskich cenach wiąże się z ryzykiem otrzymania podrabianych produktów.

Chcielibyśmy również współpracować z Tobą, naszym klientem w celu zidentyfikowania sprzedaży i dystrybucji podrabianych produktów. Podniesie to skuteczność naszych działań zaradczych i jednocześnie wpłynie na wzrost zadowolenia klienta.

Firma Jabra prosi o zgłaszanie znanych lub podejrzewanych przypadków podrabianych produktów. W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: counterfeit@jabra.com11

Próbki podrabianych produktów należy przekazać lokalnej placówce handlowej Jabra.

Będziemy wdzięczni za Twoje wsparcie w zakresie przeciwdziałania podrabianiu produktów, aby ograniczyć szkody wobec naszych klientów i naszej branży.

Wygraj zestaw Jabra Elite Sport