Informacje podstawowe

Firma Jabra jest międzynarodową spółką, która przestrzega ścisłych przepisów dotyczących ochrony środowiska w zakresie utylizacji odpadów elektrycznych oraz elektronicznych. Kwestia odpadów elektrycznych i elektronicznych już od wielu lat jest poważnym problemem we Wspólnocie Europejskiej. Teraz Wspólnota wdrożyła przepisy dotyczące utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych („WEEE”). Szczegółowe wymogi opisano w dyrektywie nr. 2002/96/WE i 2012/19/UE (zwanej także „WEEE2”), a wszystkie państwa członkowskie (oraz państwa stowarzyszone) mają obowiązek wcielić je do krajowych przepisów.


Dyrektywa w sprawie baterii (2006/66/WE) określające dozwolone wartości szkodliwych substancji w bateriach i akumulatorach oraz wprowadzająca odpowiedzialność producenta za właściwe utylizowanie zużytych baterii i akumulatorów, obejmuje baterie i akumulatory.

Cele

Celem polityki środowiskowej Wspólnoty Europejskiej jest utrzymanie, ochrona i doskonalenie jakości środowiska naturalnego, ochrona zdrowia ludzkiego i wykorzystywanie zasobów naturalnych w sposób rozsądny i racjonalny. Kluczowym aspektem tej strategii w odniesieniu do produktów Jabra jest selektywne zbieranie odpadów. Selektywne zbieranie odpadów gwarantuje, że odpady elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory będą utylizowane i przetwarzane w odpowiedni sposób, co pomaga osiągnąć właściwy poziom ochrony zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska we Wspólnocie Europejskiej.

Zgodne z dyrektywą w sprawie baterii i dyrektywą WEEE

Jako odpowiedzialny dostawca innowacyjnych produktów wysokiej jakości firma Jabra podjęła odpowiednie kroki, aby spełnić wymogi zawarte w dyrektywie w sprawie baterii oraz dyrektywie WEEE. Firma Jabra (za pośrednictwem GN Audio) lub jej dystrybutorzy jest zarejestrowana jako producent baterii i akumulatorów oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz jest członkiem organizacji zbiorowych zajmujących się utylizacją odpadów w państwach członkowskich UE oraz państwach stowarzyszonych zgodnie z przepisami i regulacjami krajowymi.

Jabra i odpady elektryczne oraz elektroniczne

Wszystkie produkty firmy Jabra należy uznać jako sprzęt elektryczny i elektroniczny, w związku z czym należy je traktować zgodnie z dyrektywą WEEE.

Oznaczenie produktów elektrycznych i elektronicznych – na co zwracać uwagę

Produkty/opakowania firmy Jabra zawierają odpowiednie oznaczenia informujące o tym, że należy je utylizować oddzielnie od innych odpadów. Przykład oznakowania WEEE znajduje się poniżej:

battery recycled

Od 13 sierpnia 2005 roku znak ten (czasami z paskiem umieszczonym pod znakiem) jest obecny na pudełkach oraz kartach gwarancyjnych wszystkich produktów Jabra. W zależności od typu i wielkości produktu, oznaczenie może znajdować się także na obudowie produktu.


Jak utylizować odpady elektryczne i elektroniczne

Po zakończeniu eksploatacji produktu Jabra należy dostarczyć go do punktu utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych w danym kraju lub przekazać sklepowi/dystrybutorowi, od którego zakupiono produkt. Zapewni to odpowiednią utylizację i przetworzenie produktu oraz zapobiegnie uwalnianiu szkodliwych substancji do środowiska naturalnego.


Baterie i akumulatory

Niektóre produkty firmy Jabra wymagają do pracy baterii lub akumulatorów. Oto krótka lista rodzajów baterii i akumulatorów wykorzystywanych w naszych produktach:
- wzmacniacze stacjonarne i zestawy słuchawkowe Bluetooth z bateriami wymiennymi: baterie alkaliczne (jednorazowego użytku),
- inne produkty bezprzewodowe: akumulatory litowo-jonowo-polimerowe (wielokrotnego użytku).

Na co zwracać uwagę

Akumulatory i baterie Jabra, które wymagają selektywnego zbierania odpadów, zawierają odpowiednie oznaczenia informujące o tym, że powinny być one utylizowane oddzielnie od innych odpadów. Przykład takiego oznaczenia przedstawiamy poniżej:

battery recycled

Oznaczenie to znajduje się na jednorazowych bateriach i akumulatorach podlegających selektywnemu zbieraniu odpadów, które importowane są do UE po 26 września 2008 roku.

Jak utylizować akumulatory i baterie

Po zakończeniu eksploatacji akumulatora lub baterii Jabra należy dostarczyć je do punktu utylizacji akumulatorów i baterii w danym kraju.

Jeśli produkt jest wyposażony w niewymienny akumulator, należy pozostawić go w produkcie i traktować jako odpad elektroniczny lub elektryczny.
Wygraj zestaw Jabra Elite Sport