chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Jabra

Professional Services

Engineered for certainty in deployment

Praca z domu

Pracując z domu, pozostawanie w kontakcie jest bardzo ważne. Teraz możesz pracować z domu wykorzystując jedne z najlepszych na świecie profesjonalnych zestawów słuchawkowych sprzyjających koncentracji i współpracy*, dzięki czemu zachowasz pełną efektywność działania.

Praca z domu. Zaprojektowana od nowa.

* Jabra.com/commercial-claims

Dodatkowe wskazówki i porady

Obejrzyj poniższy podcast z Barbarą Larson, podczas którego analizujemy, jak menedżerowie powinni kierować swoimi wirtualnymi lub zdalnymi zespołami wirtualnymi. Jak pracować efektywnie z domu i w jaki sposób firmy mogą wdrażać skuteczne strategie pracy zdalnej. Wiele dodatkowych wskazówek czeka na Ciebie na naszej stronie dotyczącej pracy z domu.

Recommendations

Recommendations for training, deployment, and support of Jabra devices custom to project and environment

Proof of Concept and User evaluation support

Dedicated support for temporary period, assist with installation, optimization, and troubleshooting as needed

Wireless density reviews

DECT and/or Bluetooth review for density risks and deployment recommendations. Custom PDF delivered with presentation call in 10 business days

Software demonstration

Xpress and Direct demonstrations for setup and usage and management

Training documentation development

PowerPoint or PDF, custom training material for usage and support of Jabra solution within the end user environment

Training delivery

Presentation of custom training material to end users and/or super users

Product Pre-Configuration

Product packaging, firmware, or setting changes recommended and applied by Jabra prior to shipment

Product Configuration

Product firmware or setting changes recommended and applied by/with Jabra in customer environment (on site)

Product Installation

Product installation completed by/with Jabra in customer environment (on site)

Go-Live Support

Dedicated support for end users and super users during critical days following deployment in customer environment (on site)

Product Configuration Remediation

Product firmware or setting changes applied by Jabra onsite

VIP Case Reporting

Product packaging, firmware, or setting changes recommended and applied by Jabra prior to shipment. Quarterly or monthly ticket reporting with presentation to review

Spotkania w dowolnym miejscu

Pozostawanie w kontakcie nigdy nie było łatwiejsze. Oferujemy inteligentne, wiodące na rynku rozwiązania audio i wideo, które wspomagają zdalną pracę niezależnie od położenia zespołu.

Spotkania. Zaprojektowane od nowa.