chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

 

 

 

 

 

 

Kilka przerw może być w granicach akceptowalnej normy, ale gdy jest to zbyt częste, może mieć negatywny wpływ na rozmowę.

Podczas rozmów mamy do czynienia z wieloma rodzajami przerw. Niektóre z nich mogą być pomocne, na przykład afirmacje, że nadążasz i rozumiesz swojego rozmówcę, lub pomoc w dokończeniu myśli, którą ma problem wyrazić.

Jednak gdy przerwy są zbyt częste (w przeliczeniu na minuty) i długie, rozmówca może mieć poczucie, że nie został wysłuchany ani zrozumiany. Może to negatywnie wpływać na rozmowę i wydłużyć ją.

Na podstawie badań doszliśmy do wniosku, że należy zwracać uwagę na częstotliwość przerw, zwłaszcza gdy występują one częściej niż raz na 45 sekund. Jednak może to być zależne od kontekstu zawodowego i kulturowego. Jeśli uważasz, że ten próg jest nieodpowiedni, można go z łatwością dostosować w ustawieniach aplikacji.

Co można zrobić

Jeśli otrzymasz powiadomienie o zbyt częstych przerwach, postaraj się pozwalać rozmówcy na dokończenie zdań. Dzięki temu staniesz się lepszym, aktywnym słuchaczem i pomożesz poprawić odbiór rozmowy przez Twojego rozmówcę.

 

 

 

Długie pauzy podczas połączeń mogą być niezręczne i prowadzić do pogorszenia jakości rozmów i wydłużenia ich.

Rozmowy charakteryzują się dużą dynamiką i dużą ilością zwrotów w dialogu. To normalne, że zdarzają się krótkie pauzy, ale zwykle trwają one mniej niż jedną sekundę. Gdy cisza podczas rozmowy przekracza jedną sekundę, może to być nieprzyjemne, a gdy jest dłuższa niż 4 sekundy, może to być wręcz niezręczne. Właśnie dlatego Engage+ ma funkcję powiadamiania o zbyt długiej pauzie, gdy cisza trwa dłużej niż 4 sekundy.

Co można zrobić

Gdy pojawia się przypomnienie o długiej pauzie, postaraj się przerwać ciszę, jeśli to możliwe. Jeśli potrzebujesz chwili, np. na wyszukanie informacji, poinformuj rozmówcę, że nastąpi krótka przerwa w rozmowie i że niebawem do niej wrócisz.

 

 

 

 

 

 

Ustawienie mikrofonu jest bardzo ważne w kwestii jakości dźwięku. Jeśli mikrofon nie znajduje się bezpośrednio przed ustami, dźwięk może być zniekształcony lub nie dotrzeć do klienta. Dzieje się tak zwłaszcza w sytuacji, gdy wokół Ciebie jest bardzo głośno. Przy nieprawidłowym ustawieniu mikrofonu zestaw słuchawkowy może nie zapewniać optymalnego oddzielania Twojego głosu od hałasu otoczenia.

Zestawy słuchawkowe Engage zostały zaprojektowane tak, aby świetnie sobie radzić nawet w przypadku nieprawidłowego ustawienia mikrofonu. Jednak w takich sytuacjach poprawienie pozycji mikrofonu na pewno będzie pomocne.

Co można zrobić

Jeśli otrzymasz powiadomienie, że mikrofon jest nieprecyzyjnie ustawiony, przesuń go tak, aby znajdował się bezpośrednio przed Twoimi ustami. Poprawi to jakość dźwięku – szczególnie jeśli wokół Ciebie jest bardzo głośno.

 

 

 

Hałas z otoczenia może wpływać na jakość połączeń, prowadząc do ogólnego pogorszenia rozmów i wydłużenia ich o 27%.1

Hałas z otoczenia może mieć bardzo szkodliwy wpływ na jakość rozmów oraz na koncentrację i samopoczucie. Badania dowodzą, że słaba jakość dźwięku negatywnie wpływa na rozmowy i może je wydłużyć nawet o 27%.2

Zestawy słuchawkowe Engage są najlepsze na świecie pod kątem tłumienia niepożądanego hałasu, sprawiając, że jest on niesłyszalny dla osób po drugiej stronie linii. Dlatego w większości sytuacji, w których odgłosy z otoczenia mogą być powodem do obaw, można mieć pewność, że nasze zestawy słuchawkowe nadal zapewniają doskonałą jakość dźwięku. Dopóki natężenie hałasu jest poniżej 55 dB, mało prawdopodobnym jest, aby osoba po drugiej stronie linii zauważyła spadek jakości dźwięku.

Engage+ powiadamia o wykryciu hałasu, ale możesz mieć pewność, że zestaw słuchawkowy się tym zajmie.

Gdy wokół Ciebie jest bardzo głośno, może to wpływać na jakość Twojego głosu, a nawet docierać do osoby po drugiej stronie linii. Okazuje się, że problemy z jakością dźwięku zwykle zaczynają się, gdy natężenie hałasu przekracza 65 dB.

Co można zrobić

Jeśli uważasz, że hałas otoczenia stanowi problem, możesz spróbować kilku możliwości, aby poprawić sytuację. Szybkim rozwiązaniem jest upewnienie się, że mikrofon jest umieszczony bezpośrednio przed ustami. Dzięki temu Twój głos będzie wyraźniejszy i ograniczysz wpływ odgłosów z otoczenia.

Idealnym rozwiązaniem jest ocena stanowiska pracy. Czy w jakiś sposób można zmniejszyć hałas pochodzący z otoczenia? Na przykład poprzez poproszenie innych osób o obniżenie głosu. Jeśli ograniczenie hałasu okaże się niewykonalne, rozważ pracę w innym miejscu, jeśli to możliwe.

1 Słaba jakość dźwięku w centrum kontaktowym: To może kosztować więcej niż myślisz – sprzedawca usług telekomunikacyjnych

2 Słaba jakość dźwięku w centrum kontaktowym: To może kosztować więcej niż myślisz – sprzedawca usług telekomunikacyjnych