Warunki programu

Darmowy program testowy Jabra Evolve: 
Kwalifikujące się osoby mogą otrzymać darmowy zestaw słuchawkowy Jabra Evolve (lub porównywalny produkt) na warunkach opisanych poniżej.

 

Warunki kwalifikacji: 
Darmowy program testowy Evolve jest otwarty wyłącznie dla „kwalifikujących się osób” na terenie Polski. Za kwalifikującą się osobę uznaje się taką, która w swojej firmie osobiście podejmuje decyzje lub posiada znaczący wpływ na decyzje zakupowe związane z produktami i rozwiązaniami komunikacji dźwiękowej. Rzeczona firma musi zatrudniać co najmniej 50 potencjalnych użytkowników zestawów słuchawkowych.

 

Aby złożyć zamówienie na darmowy zestaw testowy Evolve od Jabra, „kwalifikująca się osoba” musi wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.jabra.pl/c/evolve i porozmawiać z przedstawicielem Jabra celem weryfikacji wymogów kwalifikacyjnych oraz potencjalnej akceptacji zgłoszenia. Niniejszy program jest dostępny do chwili wyczerpania się zapasów.

 

Uwagi ogólne:

  • Jabra zastrzega sobie prawo zakończenia niniejszej promocji w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Przerwanie promocji nie wymaga uprzedniego powiadomienia przez Jabra.
  • Odsprzedaż produktów Jabra jest zabroniona. Próby odsprzedaży zestawów testowych wykryte przez Jabra będą się wiązały z podjęciem działań prawnych przez Jabra.
  • Niniejsza promocja stanowi wyłączną własność Jabra. Jakiekolwiek wykorzystywanie jej przez nieuprawione strony bez wyraźnej i pisemnej zgody Jabra jest zabronione.
  • Niniejszego programu nie można łączyć z jakimikolwiek ofertami i rabatami Jabra. Ponadto jest ograniczony do jednego zestawu testowego na firmę.
  • Dystrybutorzy Jabra, partnerzy strategiczni i przedstawiciele handlowi nie kwalifikują się do otrzymania darmowego zestawu testowego.
  • Jabra zastrzega sobie prawo do odrzucenia dowolnego zgłoszenia, zakończenia niniejszej promocji i zmiany jej warunków bez uprzedniego powiadomienia.
  • Niniejsza promocja podlega odpowiednim przepisom prawnym obowiązującym w kraju z regionalnym biurem sprzedaży Jabra
  • Poprzez udział w niniejszym programie „kwalifikująca się osoba” akceptuje i jest zobowiązana do przestrzegania niniejszych warunków programu.

Kampania testowa produktów Jabra Evolve jest obsługiwana przez partnera sprzedażowego Jabra – firmę Unia International.