chevron_left menu MENU
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
  • chevron_right
chevron_right
not (pageUrl eq null and supportPageUrl eq null) and attributes/any(a: a eq 'Product_Portfolio|Jabra') and (attributes/all(a: a ne 'Meta_Refurbished|True') or attributes/any(a: a eq 'Meta_Accessorytype|17'))
close

Oceń swoje doświadczenia z użytkowania produktu Jabra

1. Jakie jest prawdopodobieństwo, że polecisz ten produkt Jabra znajomym lub współpracownikom?

2. Podaj wyjaśnienie dla swojej oceny