Aplikacja Jabra CC Agent

Aplikacja Jabra CC Agent poprawia wydajność pracowników centrum kontaktowego Cisco Finesse, umożliwiając łatwe sterowanie często używanymi funkcjami połączeń bezpośrednio z urządzenia sterującego zestawu słuchawkowego Jabra pracowników na Jabra BIZ 2300, Jabra BIZ 2400II i Jabra Link 260/265.

  • Pobierz aplikację Jabra CC Agent i zainstaluj ją na serwerze telefonu programowego Cisco Finesse stosowanym w centrum kontaktowym.
  • Pakiet aplikacji zawiera instrukcję instalacji, którą należy użyć do instalacji i konfiguracji funkcji, które zostaną zastosowane w przyciskach urządzenia sterującego na zestawach Jabra BIZ 2300, Jabra BIZ 2400II i Jabra Link 260/265.
  • Zapoznaj się z danymi technicznymi aplikacji Jabra CC Agent, aby uzyskać więcej informacji o kompatybilności (wersja serwera Cisco Finesse, system operacyjny, wersje przeglądarki)

Aplikacja Jabra CC Agent jest małą aplikacją, która po zainstalowaniu na telefonie programowym do centrów kontaktowych Cisco Finesse umożliwia wszystkim pracownikom wyposażonym w zestaw Jabra BIZ 2300, Jabra BIZ 2400II i/lub Jabra Link 260/265 kontrolowanie poniższymi trzema funkcjami telefonu programowego Finesse bezpośrednio z urządzenia sterującego na zestawie słuchawkowym Jabra:

  • Stan gotowy/niegotowy (przełącz)
  • Nagrywanie rozmowy
  • Wylogowanie

W tym samym czasie mogą być dostępne dwie funkcje, które wybierane są przez administratora serwera Cisco Finesse podczas instalacji aplikacji Jabra CC Agent.

Aplikacja CC Agent ma niewielki wpływ na stacje robocze pracowników centrów kontaktowych. Pracownik może także zobaczyć w interfejsie użytkownika przeglądarki Finesse stan gotowy/niegotowy, gdy zostanie przełączony z urządzenia sterującego na zestaw słuchawkowy Jabra.

Znajdź wsparcie

Skrócone instrukcje obsługi, samouczki wideo, pobieranie oprogramowania sprzętowego i nie tylko.

Newsletter Jabra