IntelliTone™ Funkcja IntelliTone™ reguluje średni poziom dźwięku do poziomu 85 dB.

IntelliPower Funkcja Jabra IntelliPower umożliwia ograniczenie zużycia energii. Gdy urządzenie nie jest używane, wyświetlacz wyłącza się automatycznie i zestaw słuchawkowy przełącza się do trybu czuwania. Używane są urządzenia do przełączania źródła zasilania, które zużywają mniej energii, ale przy zachowaniu pełnego działania.

IP „Protokół internetowy” (IP) jest protokołem sieciowym, który jest powszechnie używany w sieciach komputerowych i zapewnia podstawę Internetu.
Zestaw słuchawkowy mono ze słuchawkami na jedno ucho, również zwany monofonicznym.

Bluetooth

Globalnie uznawany standard komunikacji bezprzewodowej. Bezprzewodowe przesyłanie danych i głosu pomiędzy zestawami słuchawkowymi, laptopami, komputerami, telefonami komórkowymi, PDA, drukarkami, itp. W przeciwieństwie do podczerwieni, interfejs Bluetooth nie potrzebuje połączenia wizualnego.

dB

Decybel, jednostka pomiaru natężenia dźwięku. Jeden decybel to jedna dziesiąta bela, jednostki, która zawdzięcza nazwę Aleksandrowi Grahamowi Bellowi, wynalazcy telefonu. 1 DB to różnica pomiędzy dwoma poziomami dźwięku, która może być wykryta przez ludzkie ucho.

DECT

Digital Enhanced Cordless Telephony (system cyfrowej łączności bezprzewodowej na niewielkich odległościach). Technologia cyfrowego przesyłania sygnału w telefonii bezprzewodowej z zabezpieczeniem antypodsłuchowym.

DECT CAT-iq

Nowy standard, nazywany CAT -iq. Jest to akronim terminu „Cordless Advanced Technology – internet and quality”. Usługi internetowe mogą być realizowane razem z transmisją głosową, co normalnie wymagałoby sieci WLAN. Standard CAT -iq opiera się na DECT i jest wstecznie zgodny z obecnie funkcjonującym standardem DECT.

DHSG

Zestaw komunikacji (odbioru/nadawania) bezprzewodowej. Znormalizowany interfejs EHS.

Adapter Bluetooth USB

Małe urządzenie, które może być podłączone do komputera, z reguły za pomocą przenośnego urządzenia USB. Wcześniej adaptery Bluetooth USB były używane głównie do uwierzytelniania instalacji oprogramowania. Obecnie termin adapter Bluetooth USB jest najczęściej używany w przypadku bezprzewodowego adaptera szerokopasmowego.

Procesor sygnałowy

Cyfrowy procesor sygnałowy. Układy, które cyfrowo optymizują głos lub muzykę. W zestawach słuchawkowych najczęściej są one używane do optymizowania przekazu głosu. Na przykład taki układ tłumi echo i dodawany jest sztuczny ton (można słyszeć swój głos i dźwięk jest naturalny).

Stereo

Zestaw słuchawkowy ze słuchawkami na oba uszy (stereo) z dźwiękiem przesyłanym do obu uszu.

Elektroniczny przełącznik widełkowy

Interfejs elektronicznego przełącznika widełkowego pomiędzy telefonem stacjonarnym a zestawem słuchawkowym, może znacząco ułatwić wykonywanie następujących czynności: Przenoszenie sygnału wybierania, odbieranie i kończenie połączenia z bezprzewodowego zestawu słuchawkowego.

Oprogramowanie sprzętowe

Podstawowe oprogramowanie, które jest osadzone w sprzęcie urządzenia, np. w zestawie słuchawkowym lub stacji bazowej Jabra.

Dookólny (omni)

Standardowy mikrofon do cichych środowisk biurowych, np. biura prywatne lub domowe.

GAP

Ogólny profil dostępu (DECT -GAP) jest protokołem transferu dla telefonów bezprzewodowych i umożliwia komunikację urządzeń DECT różnych producentów pomiędzy sobą. Telefony bezprzewodowe różnych producentów mogą następnie być używane obok siebie przy jednej stacji bazowej DECT, ponieważ korzystają one z tego samego protokołu przesyłania. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie większego zasięgu komunikacji przez producenta.

IntelliTone™

Funkcja IntelliTone™ reguluje średni poziom dźwięku do poziomu 85 dB.

IntelliPower

Funkcja Jabra IntelliPower umożliwia ograniczenie zużycia energii. Gdy urządzenie nie jest używane, wyświetlacz wyłącza się automatycznie i zestaw słuchawkowy przełącza się do trybu czuwania. Używane są urządzenia do przełączania źródła zasilania, które zużywają mniej energii, ale przy zachowaniu pełnego działania.

IP

„Protokół internetowy” (IP) jest protokołem sieciowym, który jest powszechnie używany w sieciach komputerowych i zapewnia podstawę Internetu.

Zestaw słuchawkowy mono ze słuchawkami na jedno ucho, również zwany monofonicznym.

Przycisk wielofunkcyjny

Przy użyciu jednego przycisku na zestawie słuchawkowym można wygodnie odbierać i kończyć połączenia za pomocą zdalnego sterowania. W zależności od danego telefonu, można sterować wybieraniem głosowym, odrzucaniem połączenia, ponownym wybieraniem numeru oraz przełączaniem pomiędzy dwoma aktywnymi połączeniami. Wygodna obsługa za pomocą jednej ręki zapewnia realizację podstawowych funkcji, nawet gdy jesteś daleko od stacji roboczej.

MultiPoint

Technologia MultiPoint™ umożliwia jednoczesne połączenie wielu urządzeń z włączoną funkcją komunikacji Bluetooth®.

MSH

Microphone Short Hook – interfejs, interfejs EHS.

Multiuse

Termin Multiuse opisuje określoną serię gamy produktów Jabra. Zestaw słuchawkowy Multiuse umożliwia jednoczesne podłączenie kilku (maksymalnie trzech) urządzeń telefonicznych.

Wąskopasmowe

Termin „wąskopasmowe” określa dźwięki w wąskim zakresie częstotliwości, od 300 do 3400 Hz.

Redukcja szumów

Mikrofon z redukcją szumów do głośnych środowisk biurowych, takich jak centra informacyjne oraz wydzielonych przestrzeni biurowych na planie otwartym.

Noise Blackout™

Podwójny mikrofon, który blokuje zakłócające odgłosy z otoczenia, nawet z krótkim mikrofonem, zgodnie z cyfrowym przetwarzaniem sygnału (DSP), idealny do użytku w ruchu.

Funkcja filtrowania szumów

Mikrofon do filtrowania szumów do środowisk biurowych na planie otwartym.

QD (Quick Disconnect)

Prosta zmiana kabli dzięki wtykom z szybkozłączkami. Umożliwia to łatwe podłączanie i rozłączanie zestawu słuchawkowego.

Zdalna obsługa połączeń (RCC)

Interfejs zdalnej obsługi połączeń (RCC) pomiędzy komputerem i przewodowym lub bezprzewodowym zestawem słuchawkowym, maks.: przeniesienie tonu dzwonka, odbieranie i kończenie połączeń, wyciszanie, regulacja głośności, ale również automatyczne dopasowanie stanu i wzajemne sterowanie pomiędzy zestawem słuchawkowym a komputerem/laptopem.

Zdalny podnośnik słuchawki (RHL)

Zdalny podnośnik słuchawki, znormalizowany interfejs dla wszystkich bezprzewodowych zestawów słuchawkowych. Mechaniczny „odbiornik stacjonarny” Jabra GN1000 może być podłączony do portu AU X.

SafeTone

SafeTone oznacza równoległą integrację technologii IntelliTone™ oraz PeakStop™.

Telefon programowy

Program do telefonii internetowej umożliwiający używanie komputera zamiast specjalnego sprzętu. Interfejs użytkownika i zachowanie telefonu programowego często bazują na typowych telefonach, na przykład poprzez użycie obrazu telefonu z wyświetlaczem i przyciskami, których użytkownik może użyć do wybierania numerów. Z reguły telefon programowy jest używany razem z zestawem słuchawkowym, który jest podłączony przez kartę dźwiękową komputera lub połączenie USB.

TCO´07

TCO (Tjänstemännens Central organization) certyfikuje określone ergonomiczne produkty biurowe, które chronią zdrowie pracowników. Symbol jakości TCO jest uznawanym na całym świecie standardem w branży IT. Jest on również nadawany od jakiegoś czasu zestawom słuchawkowym (TCO´07).

Funkcja rozmowy konferencyjnej

Dzięki zintegrowanej funkcji połączenia konferencyjnego w jednej stacji bazowej można zarejestrować do 4 zestawów słuchawkowych (w zależności od modelu zestawu słuchawkowego), które mogą uczestniczyć w rozmowie.

Panel dotykowy

Pole czujnika zestawu słuchawkowego, które można obsługiwać, przesuwając palcem po panelu, np. aby ustawić głośność.

Ekran dotykowy

Ekran dotykowy lub ekran czujnika jest komputerowym urządzeniem wejściowym, za pomocą którego można bezpośrednio sterować przepływem programu urządzenia technicznego. W tym celu należy dotknąć część ekranu. Konwersja techniczna wejścia jest niewidoczna dla użytkownika i w ten sposób stwarza wrażenie bezpośredniej kontroli komputera „jednym palcem”.

Parowanie

Parowanie nawiązuje absolutne i szyfrowane połączenie pomiędzy dwoma urządzeniami Bluetooth w celu zapewnienia komunikacji dwustronnej. Urządzenia Bluetooth nie mogą komunikować się bez wcześniejszego parowania.

PC-Suite

Zbiór programów komputerowych, który umożliwia konfigurację urządzeń Jabra, aktualizację oprogramowania sprzętowego oraz sterowanie obsługiwanymi telefonami programowymi za pomocą przycisków zestawu słuchawkowego. Pakiet Jabra PC Suite zawiera również sterowniki do różnych telefonów programowych, które są dostępne na stronie www.jabra.com/pcsuite

PeakStop™

Technologia eliminująca dźwięki/tony powyżej natężenia 118 dB (np. gwizdy/ton faksu).

Telefon

Telefony stacjonarne, które mogą wykorzystywać różne formy transferu. Dostępne typy obejmują typ analogowy, ISDN oraz telefonia IP. Przeciwieństwem są telefony programowe (patrz poniżej). Występują one wyłącznie wirtualnie jako oprogramowanie, które tylko symuluje rzeczywisty telefon stacjonarny.

PSTN

Publiczna sieć telefoniczna – również sieć linii stacjonarnej – opisuje całkowitość wszystkich publicznych sieci telefonicznych podłączonych do linii.

UC

Unified Communications. Kombinacja różnych mediów komunikacyjnych w jeden wspólny interfejs użytkownika.

Ultraredukcja szumów

Mikrofon z ultraredukcją szumów do bardzo głośnych środowisk biurowych, takich jak centra informacyjne oraz przedziałowych przestrzeni biurowych na otwartym planie. .

USB

Uniwersalna magistrala szeregowa. Międzynarodowo znormalizowany interfejs z zaletą polegającą na tym, że złącze zawsze jest takie samo. Ten interfejs idealnie nadaje się do podłączenia peryferyjnego sprzętu komputerowego ze średnimi lub wysokimi prędkościami przesyłania danych (np. komputer, mysz, klawiatura, drukarka, zestaw słuchawkowy).

Adapter Bluetooth USB

Komputer potrzebuje adaptera Bluetooth do komunikacji z innymi urządzeniami Bluetooth. Niektóre komputery stacjonarne i większość nowszych laptopów posiada adapter Bluetooth. Ale występują również komputery, które wymagają zewnętrznego adaptera Bluetooth. Interfejs Bluetooth umożliwia wielu urządzeniom komunikowanie się przez tylko jeden adapter z komputerem.

VoiP

Voice over IP (protokół internetowy). Głos nie jest przesyłany zwykłymi liniami telefonicznymi (analogowe lub ISDN, transmisja liniowa) ale pakietowo. Transmisja odbywa się np. przez sieć Ethernet/Internet (LAN lub WLAN).

Szerokopasmowy

(dźwięk szerokopasmowy) Technologia audio, która jest stosowana w technice telefonicznej. Szerokie pasmo rozszerza zakres częstotliwości (150–6800 Hz) sygnałów dźwiękowych przesyłanych przez połączenia telefoniczne. Zapewnia to wyższą jakość transmisji głosowej. Zakres częstotliwości ludzkiego głosu mieści się pomiędzy 80 a 14 000 Hz. W przypadku zwykłej wąskopasmowej technologii, częstotliwości dźwięku są ograniczone do zakresu 300–3400 Hz.